آدرس: تهران، خيابان وليعصر، بين پارک ساعی و دوراهی توانير، كوچه شهید ترابنده، جنب بيمارستان گاندی، پلاک4، ساختمان پزشكان بهار، فیزیوتراپی دکتر روانبد، طبقه دوم 02186085935